7 januari 2013

Op voorstel van de Juridische Commissie, heeft de Raad een advies opgesteld dat specifiek handelt over het vrijwillig ontslag van de zetelende commissaris en de benoeming van diens opvolger.

Dit advies is opgeheven.

Gerelateerd