13 februari 2013

Het Uitvoerend Comité van het IBR wenst te verduidelijken in welke mate het maatschappelijk doel van bedrijfsrevisorenkantoren roerende en onroerende verrichtingen kan omvatten die geen verband houden met de revisorale werkzaamheden.

Gerelateerd