20 december 2013

Aan de Juridische Commissie werd een vraag van een confrater overgemaakt die zich afvroeg wat er precies dient te gebeuren indien er zich een verandering van vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor voordoet.

In concreto rijst de vraag of de opdrachtbeëindiging van de vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor en de aanstelling van zijn opvolger dienen te worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad door elke entiteit waar de permanente vertegenwoordiger wordt vervangen, of als het daarentegen volstaat dat het bedrijfsrevisorenkantoor desbetreffende bekendmaking zelf laat publiceren.

Gerelateerd