25 juni 2014

Concreet moet de commissaris bij een vzw, ivzw of stichting voortaan, in voorkomend geval, de door artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen vereiste alarmbelprocedure instellen.

Gerelateerd

Algemene Vergadering van 26 april 2024: vacant commissarismandaat

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

Algemene Vergadering van 28 april 2023: slottoespraak van voorzitter Patrick Van Impe