25 juni 2014

Concreet moet de commissaris bij een vzw, ivzw of stichting voortaan, in voorkomend geval, de door artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen vereiste alarmbelprocedure instellen.

Gerelateerd

De notulen van de gewone algemene vergadering: een belangrijk document voor het WVV maar ook nuttig voor fiscale doeleinden

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Persbericht: Algemene Vergadering kiest Patrick Van Impe als nieuwe voorzitter

Eric Van Hoof wordt ondervoorzitter

Algemene Vergadering van 29 april 2022: oproeping en agenda

Update: financiële documenten beschikbaar