19 juli 2017

Met onderhavig advies en in het algemeen belang, meent de Raad dat het wenselijk is om het ontwerp van norm vervroegd toe te passen bij de uitvoering van de controles van de financiële overzichten met betrekking tot de boekjaren die geopend zijn vanaf 17 juni 2016.

Dit advies werd op 6 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door advies 2017/06.

Gerelateerd