27 februari 2018

Op de medewerkingsopdracht van de erkende bedrijfsrevisoren aan het prudentieel toezicht, is de specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht van 8 oktober 2010 van toepassing.