27 februari 2018

Op de medewerkingsopdracht van de erkende bedrijfsrevisoren aan het prudentieel toezicht, is de specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht van 8 oktober 2010 van toepassing.

Gerelateerd

Mededeling 2021/20: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de medewerking van de erkende bedrijfsrevisoren aan het prudentieel toezicht van de NBB

Deadline: 8 februari 2022

Bericht IREFI 2018/08: Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

Mededeling 2011/02: Specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht