11 januari 2019

Dit advies is een bijwerking van omzendbrieven C.013/04 van 5 april 2004 en C.014/04 van 29 november 2004 inzake het beroepsgeheim, naar aanleiding van de goedkeuring van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.