16 december 2019

Met dit advies wil de Raad van het IBR de wettelijke regeling die van toepassing is voor het opstellen van het commissarisverslag verduidelijken, enerzijds wanneer de gecontroleerde entiteit een vanaf 1 mei 2019 opgerichte vennootschap, vereniging of stichting is of een bestaande vennootschap, vereniging of stichting die heeft besloten om de toepassing van het WVV te vervroegen (opt-in), en anderzijds wanneer de gecontroleerde entiteit een bestaande rechtspersoon is die niet heeft besloten om een opt-in te doen.