16 december 2019

Met dit advies wil de Raad van het IBR de wettelijke regeling die van toepassing is voor het opstellen van het commissarisverslag verduidelijken, enerzijds wanneer de gecontroleerde entiteit een vanaf 1 mei 2019 opgerichte vennootschap, vereniging of stichting is of een bestaande vennootschap, vereniging of stichting die heeft besloten om de toepassing van het WVV te vervroegen (opt-in), en anderzijds wanneer de gecontroleerde entiteit een bestaande rechtspersoon is die niet heeft besloten om een opt-in te doen.

Gerelateerd

VZW en consolidatie van de jaarrekening?

Fernand MAILLARD, bedrijfsrevisor

'Bestuursorgaan' of 'raad van bestuur': is een verduidelijking nuttig?

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Advies 2021/09: Toepassing van art. 7:83 van het WVV dat de verplichting inhoudt om belangrijke participaties te vermelden aan de naamloze vennootschap – vervanging van advies 2011/10