24 maart 2020

De inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 betreffende de federale boekhouding (hierna genoemd “de Wet 2003”) werd meermaals uitgesteld. Op 1 januari 2019 is de Wet 2003 in werking getreden voor de laatste categorie van instellingen die binnen het toepassingsgebied van deze wet vallen.

In de praktijk stellen er zich een aantal interpretatievragen in verband met de revisorale controle die door de Wet 2003 voorzien is. Deze vragen hebben onder andere betrekking op het toepasselijk referentiekader.

Gerelateerd

Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding

25 oktober 2022: Dag van de Publieke Sector

Eerste editie van de 'Dag van de publieke sector'

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist