3 maart 2021

Dit advies schrapt en vervangt adviezen 2014/01, interpretatie van het laatste lid van artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen en 2013/04, splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen - Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap - Gevolgen voor verslaggeving commissaris.

 

De wet van 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatie-verplichtingen in geval van fusie en splitsing betreft, heeft een aantal inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd aan het Wetboek van vennootschappen (Wetboek van vennootschappen en verenigingen geworden) waarvan bepaalde een impact hebben op de inhoud van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Gerelateerd

Resultaten 2022 M&A Monitor: Belgische fusie- en overnamemarkt piekt, maar toekomst is onzeker

Belangrijke gevolgen van een onthoudende conclusie bij fusie of splitsing van vennootschappen voor de interne en externe wettigheidscontrole door de notaris

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist

Belangrijke gevolgen van een onthoudende conclusie bij fusie of splitsing van vennootschappen voor de interne en externe wettigheidscontrole door de notaris

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist