3 maart 2021

Dit advies schrapt en vervangt adviezen 2014/01, interpretatie van het laatste lid van artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen en 2013/04, splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen - Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap - Gevolgen voor verslaggeving commissaris.

 

De wet van 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatie-verplichtingen in geval van fusie en splitsing betreft, heeft een aantal inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd aan het Wetboek van vennootschappen (Wetboek van vennootschappen en verenigingen geworden) waarvan bepaalde een impact hebben op de inhoud van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Gerelateerd

Mededeling 2023/08: Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen – wijziging van het WVV

Mededeling 2023/08: Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen – wijziging van het WVV

Advies 2023/03: Opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen