29 juni 2021

Het huidig advies heeft tot doel een analyse te maken van de mogelijke gevolgen van de wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat de verplichte automatische uitwisseling betreft van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie (hierna: “DAC6-wet”) voor de bedrijfsrevisor.

Volgende aspecten zullen achtereenvolgens in onderhavig advies worden behandeld:

  • Is het aangewezen dat de commissaris DAC6-meldingen doet of er kennis van krijgt?
  • Wat moet de commissaris doen indien hij dergelijke melding krijgt?
  • Mag een commissaris (of zijn netwerk) een DAC6-aangifte doen voor de cliënt?
  • Quid indien een bedrijfsrevisor een wettelijke opdracht uitvoert die kadert binnen een ruimer opzet van internationale fiscale ontwijking?

 

Gerelateerd

Herbekijk het webinar over DAC6

Impact van DAC6 op de bedrijfsrevisor en de commissaris

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR