26 december 2022

Dit advies is een bijwerking van advies 2019/01 inzake het beroepsgeheim, naar aanleiding van een wijziging aan de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Gerelateerd