16 januari 2014

Persbericht

Minister van Financiën Koen Geens en Minister bevoegd voor KMO’s Sabine Laruelle zijn erg tevreden over het bereikte akkoord tussen UNIZO, UCM en FEBELFIN over gedragsregels  met betrekking tot de financiering voor KMO’s. 

De Gedragscode komt er in uitvoering van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen.  Deze wet –van kracht sinds 10 januari- voorziet dat enkele bepalingen uitvoering zouden krijgen bij wijze van een gedragscode gesloten tussen de representatieve KMO-organisaties en de kredietsector. Deze gedragscode wordt vervolgens bevestigd bij Koninklijk besluit (van kracht op 1 maart 2014).

In de gedragscode wordt in concrete termen bepaald welke informatie de kredietgever moet verstrekken aan de ondernemer bij zijn kredietaanvraag en op het moment van het sluiten van de kredietovereenkomst en in welke vorm dit moet gebeuren. Op deze manier kan de ondernemer met kennis van zaken een overwogen keuze maken tussen de verschillende beschikbare kredietvormen en kan hij ook de aanbiedingen van verschillende kredietgevers beter onderling vergelijken.

Daarnaast wordt ook duidelijk vastgesteld welke informatie verwacht wordt van de ondernemer bij zijn kredietaanvraag. Uit de praktijk blijkt immers dat het voor de  KMO niet altijd duidelijk is welke informatie hij moet verstrekken aan de kredietgever. Op deze manier wordt vermeden dat de kredietaanvraag wordt afgewezen wegens onvolledigheid van het dossier.

Naast de reeds in de wet voorziene beperking tot zes maanden interest van de wederbeleggingsvergoeding voor KMO-kredieten van maximaal 1 miljoen euro stelt de gedragscode nu ook de berekeningsmodaliteiten van de wederbeleggingsvergoeding vast voor de andere kredieten zodat deze transparanter wordt.
Tot slot wordt vastgesteld welke informatie de kredietgever aan de KMO moet verstrekken ingeval van kredietweigering. Dit moet de KMO toelaten om de concrete redenen te kennen waarom zijn dossier wordt afgewezen waardoor hij zijn dossier desgevallend kan aanpassen of bij een andere kredietgever kan aankloppen.

Bron: Persbericht Minister van Financiën Koen GEENS en Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw Sabine LARUELLE

Gerelateerd