19 februari 2016

De Algemene Vergadering van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren zal plaatshebben op vrijdag 22 april 2016, om 8u30, in het auditorium van de Nationale Bank van België.
In dit bericht vindt u de te hernieuwen mandaten.

Gerelateerd