9 juli 2014

In maart 2014 publiceerde het Basel Committee on Banking Supervision een document met richtlijnen inzake de externe audit van banken.

De recente financiële crisis heeft immers niet alleen tekortkomingen in risicobeheer, controle en governance processen bij banken aan het licht gebracht, maar heeft eveneens gewezen op de noodzaak om de kwaliteit van de externe audits van banken te verbeteren. Het Baselcomité publiceerde deze nieuwe richtlijnen, gelet op de centrale rol die banken spelen in het bijdragen aan de financiële stabiliteit, en dus ook de behoefte aan vertrouwen van de markt in de kwaliteit van de externe controles van financiële overzichten van banken.

In een brief aan de voorzitter van het IBR onderschrijft de gouverneur van de Nationale bank van België de principes en de verwachtingen die de bancaire toezichthouders hebben inzake de rol van de externe auditors bij banken.

Gerelateerd

De EBA publiceert richtlijnen inzake de communicatie tussen de toezichthouders en de auditors van financiële instellingen