16 maart 2015

België is binnen de EU een slechte leerling op het vlak van de externe audit van gemeenten. De bedrijfsrevisoren staan klaar om te helpen. Dat meldt vandaag de krant Le Soir in een interview met Fernand Maillard (raadslid van het IBR) en Erwin Vanderstappen (diensthoofd juridische zaken IBR). Het stond met zoveel woorden al in het Memorandum dat het IBR in mei 2014 aan de federale en deelstaatregeringen richtte: De Belgische lokale besturen zijn één van de zeer weinigen binnen de Europese Unie die geen jaarlijkse onafhankelijke audit van hun financiële rapportering ondergaan, zodat de betrouwbaarheid van hun jaarrekening niet wordt gewaarborgd. In Nederland bestaat een dergelijke externe audit al een tiental jaar.

Zowel in Vlaanderen, Brussel en Wallonië worden de gemeenterekeningen vandaag gewoon onderworpen aan een goedkeuring door hun respectievelijk administratief toezichtsorgaan. Dit is echter niet in overeenstemming met het voorschrift van de Europese Richtlijn 2011/85/EU, dat niet alleen een doeltreffende interne maar ook een onafhankelijke externe audit vereist. Zo’n onafhankelijke audit ontbreekt momenteel nog in de wetgeving en kan enkel uitgevoerd worden door openbare instellingen zoals het Rekenhof of door revisoren. “De bedrijfsrevisoren zijn vandaag de enigen die een gedegen externe controle van de gemeenterekeningen kunnen waarborgen”, aldus Erwin Vanderstappen.

Het IBR wil op een constructieve manier in dialoog gaan met de lokale besturen en de respectievelijke voogdijministers om de bestaande problemen aan te pakken. Veel gemeenten hebben vandaag bijvoorbeeld geen volledig beeld van hun reële uitgaven omwille van de “satellietisering” van hun activiteiten via intercommunales, OCMW’s, politiezones, enz. De bedrijfsrevisor kan hier concreet een toegevoegde waarde bieden door bijvoorbeeld alle uitgaven van de gemeente met inbegrip van haar verschillende entiteiten in kaart te brengen en praktische hulp aan de gemeenten aan te bieden inzake de nieuwe Europese ESR rapporteringsverplichtingen.

Het IBR zal nog dit jaar het voortouw nemen met het laten ontwikkelen door een bedrijfsrevisorenkantoor van een prototype van “Quick Scan”: een tool die volgens Fernand Maillard “voor alle gemeenten aanvaardbaar moet zijn en een duidelijke toegevoegde waarde biedt. De bedrijfsrevisoren staan vandaag klaar om hun opgebouwde expertise uit de privé en de non-profit over te brengen naar de gemeentelijke overheden op basis van een wederzijds vertrouwen”.

Bron: Le Soir, 16 maart 2015, p. 8

Gerelateerd

Derde editie van de Dag van de publieke sector – krachtlijnen

Alexia Cauwe, Diensthoofd Permanente vorming van het IBR en bedrijfsjurist

Bedrijfsrevisor: van weinig bekend beroep naar beroep van de toekomst?

Persbericht

Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding