22 januari 2015

Deze mededeling strekt ertoe:

-    een aantal punten onder de aandacht te brengen die van belang kunnen zijn in het kader van de controle van de financiële overzichten, de beoordeling van de interne controle en de verslaggeving aan de toezichthouders in het kader van de medewerking aan het prudentieel toezicht;
-    toelichting te verstrekken bij een aantal ontwikkelingen op regelgevend vlak;
-    een aantal aspecten in herinnering brengen inzake de uitwisseling van informatie met     de toezichthouders en de verslaggeving aan het wettelijk bestuursorgaan.

Gerelateerd