28 november 2016

Tijdens een vergadering met de Nationale Bank van België, werden enkele verduidelijkingen over de verwachtingen ten opzichte van de erkende revisoren met betrekking tot de nieuwe derogatie van artikel 36 bis van het koninklijk besluit van 23 september 1992, zoals uiteengezet in haar uniforme brief aan alle kredietinstellingen dd 29 december 2015.
In bijlage vindt u een samenvatting van de gesprekken met de Bank.

Gerelateerd