7 juli 2015

De Bestuursraad heeft beslist op zesmaandelijkse basis met haar leden te communiceren aangaande de punten die mogelijk een bijzondere aandacht vereisen in het kader van de medewerking aan het prudentieel toezicht per einde halfjaar.

Gerelateerd