25 augustus 2015

De Nationale Bank van België (de Bank) heeft in haar hoedanigheid van nationale resolutieautoriteit voor de kredietinstellingen naar Belgisch recht alsook de beursvennootschappen naar Belgisch recht die onder het geconsolideerde toezicht van de ECB vallen richtlijnen uitgevaardigd aangaande de data die deze instellingen aan de Bank dienen aan te leveren voor de berekening van de door de betrokken instellingen aan het nationaal afwikkelingsfonds verschuldigde bijdragen.

Gerelateerd