1 september 2015

Zoals reeds eerder werd aangekondigd in bericht IREFI 2015-9 heeft de Bestuursraad beslist een werkgroep opleidingen op te richten.De Bestuursraad wenst opnieuw een oproep te doen naar de kleine en middelgrote kantoren om leden af te vaardigen voor deze werkgroep.

Gerelateerd