25 september 2015

Vertegenwoordigers van de werkgroep kredietinstellingen hebben de afgelopen weken, zoals eerder aangekondigd in bericht IREFI 2015-11, overleg gehad met vertegenwoordigers van de Bank ter verduidelijking van de draagwijdte van de tussenkomst van de commissarissen in het kader van het nazicht van de aan de Bank gerapporteerde data voor de berekening van de aan het afwikkelingsfonds verschuldigde bijdrage.

Gerelateerd