25 januari 2016

Op zesmaandelijkse basis houdt de Bestuursraad van IREFI eraan haar leden in te lichten omtrent de aandachtpunten die van belang kunnen zijn in het kader van de werkzaamheden.
Het hiernavolgende overzicht is opgedeeld conform de relevante werkgroepen binnen IREFI. Zowel de FSMA als de NBB hebben eveneens aandachtspunten geformuleerd, dewelke u respectievelijk in hoofdstuk V en VI terug vindt. In bijlage vindt u eveneens de aandachtspunten van de ECB.