29 april 2016

De bestuursraad wenst u middels dit bericht te informeren omtrent de wijzigingen aan het modelverslag tussenkomst commissarissen in het kader van de vaststelling van de specifieke indexcijfers voor de andere dan beroepsgebonden ziektekostenverzekeringen.
Gelieve in bijlage een aangepaste versie te willen vinden.

Gerelateerd