2 september 2016

Zoals reeds aangegeven in het IREFI Bericht 2016-4 – Aandachtspunten, zijn er ingevolge de omzetting van Solvency II en de inwerkingtreding van de Controlewet , gesprekken gaande tussen de NBB en IREFI omtrent de verwachtingen van de NBB in het kader van het prudentieel toezicht en de samenwerking met de erkende revisoren.

Gerelateerd