2 februari 2017

Als bijlage vindt u de mededeling van de NBB die het IREFI mocht ontvangen met daarin  een gedetailleerde invulling van de kwantitatieve rapporteringsonderdelen van de periodieke staten in het kader van Solvency II.

Gerelateerd