20 februari 2017

Gelieve in bijlage de publicatie van het K.B. van 5 december 2016 tot wijziging van de koninklijke besluiten op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen dat op 17 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

Gerelateerd