4 april 2017

Als onderdeel van haar risicogestuurd toezicht heeft de FSMA voor alle IBP’s de actuarisverslagen over boekjaar 2015 onderzocht. De bevindingen van de FSMA werden toegelicht tijdens een infosessie op 20 maart. De slides die tijdens deze infosessie door de FSMA werden gebruikt, vindt u terug in bijlage.

Gerelateerd