14 mei 2018

Gelieve een schrijven van de NBB te willen met in annex de lijst met concordantietesten tussen Solvabilité II rapportering en de statutaire jaarrekeningen (enkel in frans beschikbaar), die de NBB op zijn website zal publiceren.

Gerelateerd