15 juni 2018

De FSMA wenst een beeld te krijgen van de interventies van de erkende revisoren bij instellingen die aan haar toezicht onderworden zijn.

Om dit te realiseren vraagt de FSMA aan alle erkende revisoren om een Excel-bestand, dat in bijlage aan deze mededeling terug te vinden is, per kantoor in te vullen en ten laatste op 30 juni 2018 rechtstreeks aan de FSMA over te maken.

Het formulier dient per e-mail worden overgemaakt aan mevrouw Annemie ROMBOUTS, Ondervoorzitter FSMA (annemie.rombouts@fsma.be), met in kopie de heer Adriaan THOMAS (adriaan.thomas@fsma.be).

Gerelateerd