13 september 2019

De Bestuursraad van het IREFI heeft met de hulp van de betrokken werkgroepen en het Wetenschappelijk Secretariaat de bestaande halfjaarlijkse modelverslagen NBB en FSMA geactualiseerd.

Aanpassingen in de opinie of de conclusie van het verslag – Wanneer instellingen interne modellen gebruiken voor de berekening van het reglementair vereiste eigen vermogen omvat onze opdracht die modellen niet. Ten opzichte van 31 december 2018 en na consultatie bij het IBR, werd er besloten het voorbehoud m.b.t. die interne modellen te verwijderen van de opinie / conclusie. Een paragraaf “Overige aangelegenheden” werd bijgevoegd. De Bestuursraad wacht momenteel nog op de confirmatie van de “Commissie Normen” van het IBR op 18 september 2019 over deze paragraaf. Wij houden u op de hoogte van deze confirmatie.

De modelverslagen worden enkel en alleen voor illustratieve doeleinden verstrekt. Het is onmogelijk alle feiten te beschrijven waarmee de erkende revisoren bij het opstellen van hun verslagen rekening dienen te houden. De erkende revisoren zullen een beroep moeten doen op hun professionele oordeelsvorming om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden gebracht en welke bevindingen zij onder de aandacht menen te moeten brengen van de toezichthouders

De bundel met modelverslagen is terug te vinden op de website van het ICCI:
Geactualiseerde modelverslagen NBB 
Geactualiseerde modelverslagen FSMA 

Gerelateerd

IREFI Notice 2022/12: FSMA permanent learning 2022

IREFI Notice 2022/12: FSMA permanent learning 2022

IREFI Notice 2022/10: Update model reports prudential reporting 30 June 2022