25 februari 2020

In het kader van de workshops die vorig jaar werden georganiseerd tussen de NBB en de verschillende auditkantoren over het thema “Best Estimate” bij verzekeringsondernemingen heeft de Bestuursraad van het IREFI samen met laatstgenoemde een canvas/leidraad uitgewerkt om de audit van de “Best Estimate” uit te leggen en voor te stellen aan de diensten van de NBB (zie document in bijlage).

Om te voldoen aan de documentatiebehoefte van de NBB raadt de Bestuursraad de leden van het IREFI aan om gebruik te maken van deze canvas/leidraad ter ondersteuning voor de komende periodieke vergaderingen met de NBB over de “Best Estimate”.

Gerelateerd

IREFI Notice 2024/03: Update model reports prudential reporting 31 December 2023

IREFI Notice 2024/02: Thesis award 2024


IRAIF Notice 2024/01: Notice to the accredited auditors