15 juni 2020

De Bestuursraad heeft met de hulp van de betrokken werkgroep en het wetenschappelijk secretariaat de bestaande NBB en FSMA modelverslagen geactualiseerd voor de rapportering op 30 juni 2020.

Rekening houdend met de talloze aanpassingen werd er gekozen om alleen de “clean” versies (zonder track-changes) te publiceren.

De modelverslagen worden enkel en alleen voor illustratieve doeleinden verstrekt. Het is onmogelijk alle feiten te beschrijven waarmee de erkende revisoren bij het opstellen van hun verslagen rekening dienen te houden. De erkende revisoren zullen beroep moeten doen op hun professionele oordeelsvorming om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden gebracht en welke bevindingen zij onder de aandacht van de toezichthouders menen te moeten brengen.

Gerelateerd

IREFI Notice 2024/03: Update model reports prudential reporting 31 December 2023

IREFI Notice 2024/02: Thesis award 2024


IRAIF Notice 2024/01: Notice to the accredited auditors