15 juni 2020

De Bestuursraad heeft met de hulp van de betrokken werkgroep en het wetenschappelijk secretariaat de verslagen die de erkend revisor moet opstellen voor de verzekeringsondernemingen en met betrekking tot specifieke aspecten (TRIP, Canara, Fedris...) geactualiseerd.

De modelverslagen worden enkel en alleen voor illustratieve doeleinden verstrekt. Het is onmogelijk alle feiten te beschrijven waarmee de erkende revisoren bij het opstellen van hun verslagen rekening dienen te houden. De erkend revisoren zullen beroep moeten doen op hun professionele oordeelsvorming om te bepalen welke conclusie tot uitdrukking dient te worden gebracht en welke bevindingen zij onder de aandacht menen te moeten brengen van de gebruikers van deze verslagen.

Gerelateerd

IREFI Notice 2024/03: Update model reports prudential reporting 31 December 2023

IREFI Notice 2024/02: Thesis award 2024


IRAIF Notice 2024/01: Notice to the accredited auditors