18 september 2020

In het kader van de gesprekken tussen het IREFI en de Nationale Bank van België (de NBB) omtrent de medewerking aan het prudentieel toezicht van de “Best Estimate” is gebleken dat, in bepaalde omstandigheden, de NBB een kopie/toegang zou wensen te krijgen van/tot bepaalde werkdocumenten met betrekking tot de specifieke werkzaamheden van de erkend revisor op dit gebied.

De Bestuursraad van het IREFI heeft een brief voor de overmaking van/toegang tot de werkdocumenten van de erkend revisor over de “Best Estimate” met de NBB besproken.

Indien, in het kader van uw werkzaamheden over de “Best Estimate”, de NBB de vraag zou stellen, beveelt de Bestuursraad van het IREFI aan de brief in bijlage van dit bericht te gebruiken.