20 oktober 2021

De wetenschappelijk secretaris van het IREFI, Claude Louckx, heeft besloten ons te verlaten om de Nationale
Bank van België te vervoegen, met ingang van 1 november 2021.

Tijdens een selectie- en benoemingsprocedure op de vergadering van 4 oktober 2021 heeft de Bestuursraad van het IREFI besloten de functie van wetenschappelijk secretaris toe te vertrouwen aan mevrouw Veerle Sablon.

Veerle zal vanaf 1 november de taken van Claude overnemen. Er is een overgangsperiode gepland.
De Bestuursraad bedankt Claude voor de kwaliteit van zijn werk van de afgelopen jaren en heet
Veerle welkom.

Veerle kan gecontacteerd worden op het volgende adres: v.sablon@irefi-iraif.be en op het nummer
0476/56.83.84