1 februari 2018

Bron: FSMA, 10/01/2018

Deze circulaire bepaalt de concrete modaliteiten voor het overmaken van de rapportering over het boekjaar 2017 door instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s).

De IBP’s moeten de volledige FiMIS-rapportering overmaken ten laatste drie weken vóór de algemene vergadering waarop de jaarrekening zal worden goedgekeurd. Indien de algemene vergadering nog wijzigingen aanbrengt aan het ontwerp van jaarrekening, kunnen deze wijzigingen in de rapportering worden doorgevoerd tot 30 juni 2018. De IBP’s worden gevraagd de datum van deze algemene vergadering uiterlijk tegen 28 februari 2018 per e-mail te bevestigen op het adres pensions@fsma.be.

Gerelateerd