14 december 2020

Bron: College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren

Op grond van artikel 55 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, lanceert het College zijn jaarlijkse informatie-inzameling genaamd Auditors Annual Cartography. Het College gebruikt deze informatie voor het vervullen van zijn toezichtsopdracht.

Alle bedrijfsrevisoren-natuurlijke personen (hierin begrepen zij die tijdelijk verhinderd zijn) en de bedrijfsrevisorenkantoren ingeschreven in het openbaar register moeten deze Auditors Annual Cartography invullen. Zij die geen uitnodiging hiervoor zouden ontvangen hebben, kunnen het College contacteren door een mail te sturen naar info@ctr-csr.be.

De informatie moet verstrekt worden tegen uiterlijk 20 februari 2021 conform de instructies hernomen in de Gebruikshandleiding (versie van 2 december 2020).

De Auditors Annual Cartography slaat op de activiteitperiode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en zal beschikbaar zijn met ingang van 8 januari 2021 op het beveiligd platform FiMiS. Technische vragen in verband met de online toepassing (toegang, navigatie, validatie...) zijn te richten aan fimis@fsma.be.

 

Bijlagen

Gerelateerd

Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor