15 december 2020

Bron: College van toezicht op de Bedrijfsrevisoren

Het College lanceert een nieuwe overheidsopdracht voor het vervullen van zijn toezichtsopdracht. Deze opdracht bestaat uit twee percelen.

Perceel 1 betreft kwaliteitscontroles. Deze raamovereenkomst loopt tot en met 31 december 2024.

Perceel 2 betreft andere opdrachten dan kwaliteitscontroles zoals de controle, al dan niet ter plaatse, van de uitvoering van de herstelmaatregelen, de uitvoering van opdrachten in het kader van de antiwitwaswet, en de uitvoering van andere opdrachten op verzoek van het College of de secretaris-generaal. De raamovereenkomst loopt tot en met 31 december 2024.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen het bestek raadplegen op https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do (BDA: 2020-544710) en kunnen uiterlijk tot 29 januari 2021 om 11.00 uur een offerte indienen door gebruik te maken van het digitale e-Tenderingplatform (https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do).