14 december 2021

Bron: www.fsma.be

 

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna “het College”) lanceert een nieuwe overheidsopdracht voor het vervullen van zijn opdrachten.

De raamovereenkomst heeft als doel het uitvoeren van opdrachten bij netwerken, bedrijfsrevisorenkantoren en bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij organisaties van openbaar belang en omvat onder meer de volgende opdrachten:

  • het leveren van bijstand tijdens het uitvoeren van kwaliteitscontroles;
  • de controle, al dan niet ter plaatse, van de uitvoering van de door het College opgelegde maatregelen;
  • de uitvoering van opdrachten in het kader van de antiwitwaswet; 
  • de uitvoering van andere opdrachten op verzoek van het College of de secretaris-generaal.

De raamovereenkomst loopt vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 december 2024.

Om in aanmerking te komen voor selectie, moet de inschrijver op het tijdstip van het indienen van de offerte onder meer:

  • een professionele activiteit kunnen voorleggen van minimum 10 (tien) jaar met betrekking tot de wettelijke controle van de jaarrekeningen en financiële informatie met inbegrip van de op bedrijfsrevisoren toepasbare regelgeving;
  • niet ingeschreven zijn als bedrijfsrevisor in het openbaar register van het Instituut van bedrijfsrevisoren;
  • niet in dienst zijn van, dan wel op een andere manier verbonden te zijn met, een bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon, bedrijfsrevisorenkantoor, wettelijke auditor of auditkantoor.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hier het bestek raadplegen en kunnen uiterlijk tot 31 januari 2022 een offerte indienen door gebruik te maken van het digitale eTenderingplatform.

 

Gerelateerd

CTR Jaarverslag 2022: uitdagingen voor 2023

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Jaarverslag 2022 van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Overzicht van de administratieve verplichtingen van de bedrijfsrevisoren voor het IBR en het CTR inzake de bijdrage in de werkingskosten van het IBR

Christophe D'hondt, diensthoofd IT & Boekhouding IBR