20 april 2021

Bron: College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

 

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) en zijn homoloog in de Verenigde Staten, de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), ondertekenen een historisch trans-Atlantisch samenwerkingsakkoord dat de beursnotering in de VS van Belgische bedrijven duurzaam ondersteunt.

Het CTR en de PCAOB houden toezicht, elk in hun land, over de kwaliteit van de diensten die bedrijfsrevisorenkantoren leveren aan organisaties van openbaar belang. In België zijn organisaties van openbaar belang voornamelijk kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en ondernemingen genoteerd op een gereglementeerde markt.

Dit samenwerkingsakkoord zal het CTR toelaten om, samen met de PCAOB, gezamenlijke inspecties in België uit te voeren bij bedrijfsrevisorenkantoren die optreden als commissaris van Belgische ondernemingen die genoteerd zijn op gereglementeerde markten in de VS (NYSE, NASDAQ, OTC, …).

Omgekeerd kan het CTR zich ook door de PCAOB laten bijstaan in het onderzoek naar de kwaliteit van de auditdiensten geleverd door auditors uit de VS voor Belgische ondernemingen wiens auditwerkzaamheden onder toezicht staan van zowel het CTR als de PCAOB, bijvoorbeeld in het kader van consolidatiewerkzaamheden van internationale groepen.

De gezamenlijke inspecties in België zullen minstens om de drie jaar plaatsvinden bij alle bedrijfsrevisorenkantoren van Belgische ondernemingen die emittent zijn van financiële instrumenten met een notering op een gereglementeerde markt in de VS. Als gevolg van recente wetgeving in de VS kan de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) de verhandeling van dergelijke financiële instrumenten verbieden als de bedrijfsrevisoren van deze Belgische ondernemingen niet driejaarlijks door de PCAOB zijn gecontroleerd.

Het CTR beoogt in overleg met de PCAOB de gezamenlijke inspecties in België op te starten in de loop van 2021.

Meer info:

Persbericht CTR

Persbericht PCAOB

Gerelateerd

Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor