14 maart 2022

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) heeft haar actieplan voor 2022 gepubliceerd.

het College  heeft voor haar controles in 2022 thema's gekozen die centraal staan in de maatschappelijke ontwikkelingen en de risico's en moeilijkheden waarmee het beroep te maken krijgt, met bijzondere aandacht voor integriteit.

Dit actieplan bestrijkt de volgende domeinen:

  • de governance van het College;
  • kwaliteitscontroles bij bedrijfsrevisoren die geen organisaties van openbaar belang controleren;
  • kwaliteitscontroles bij bedrijfsrevisoren die organisaties van openbaar belang controleren, waarvan een deel van de kwaliteitscontroles gezamenlijk met de PCAOB, de Amerikaanse homoloog van het College, wordt uitgevoerd; 
  • het toezicht;
  • de strijd tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme;
  • preventieve en repressieve maatregelen.

Download hier het actieplan 2022

 

Gerelateerd

Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor