27 september 2017

Het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren publiceerde vandaag zijn instructies voor het gebruik van de leidraden 2017 voor de kwaliteitscontrole bij niet-OOB's.

De instructies, die zowel op het onderzoek van de organisatie van het kantoor als op het onderzoek van de controleopdrachten betrekking hebben, kunnen hier geconsulteerd worden: https://www.fsma.be/nl/leidraad

Gerelateerd

Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor