16 juni 2021

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) publiceerde zopas zijn jaarverslag 2020. Ook tijdens het moeilijke coronajaar 2020 bleef het College de continuïteit van zijn activiteiten waarborgen om zijn wettelijke missie waar te maken.

Gelet op de uitzonderlijke en moeilijke werkomstandigheden voor de bedrijfsrevisoren en in het belang van eenieders gezondheid besliste het College om de kwaliteitscontroles in 2020 gedurende een zestal maanden op te schorten. Bijgevolg startten deze inspecties pas in het vierde kwartaal.

De kwaliteitscontroles brachten aan het licht dat de bedrijfsrevisoren in België doorgaans correct hun werk verrichten tot groot maatschappelijk nut voor eenieder die baat heeft bij de financiële informatie die bedrijfsrevisoren controleren.

In het kader van de kwaliteitscontroles deed het College in 2020 onder meer uitspraak over de professionele activiteit van in totaal 67 bedrijfsrevisoren(kantoren), waarvan 23 betrekking hadden op bedrijfsrevisoren(kantoren) die de controle uitvoeren van één of meerdere Organisaties van Openbaar Belang, zoals beursgenoteerde vennootschappen, kredietinstellingen of verzekeringsondernemingen. In het kader van deze dossiers legde het College 104 maatregelen op. In 44 kwaliteitscontroledossiers van bedrijfsrevisoren(kantoren) die bij geen enkele OOB een controle uitvoeren, legde het 259 maatregelen op.

Lees hier de volledige aankondiging van het jaarverslag

Lees hier het jaarverslag 2020 van het College


Gerelateerd

Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor