21 april 2021

Logo-CTR-no-text

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) lanceerde eind 2020 voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en andere inspectieopdrachten bij de bedrijfsrevisoren  die  geen  controleopdrachten uitvoeren bij organisaties van openbaar belang (de “niet-OOB-bedrijfsrevisoren”). De reactie was duidelijk positief: alle 53 deelnemers zijn op 6 april 2021 geselecteerd als inspecteur, een stijging met 40 % ten opzichte van de vorige campagne in 2018.

Doordat ook meer Franstalige bedrijfsrevisoren zich kandidaat hebben gesteld, is er nu ook een taalevenwicht dat min of meer overeenstemt met de taalrol van de uit te voeren inspecties (60,4 % Nederlandstalige kandidaten tegenover 39,6 % Franstalige kandidaten).

Het CTR waardeert de samenwerking met de inspecteurs en dankt allen die hebben ingetekend op de overheidsopdracht:

“Alle geselecteerde inspecteurs zullen positief  bijdragen aan het toezicht  door het College in het  algemeen belang. Zo wordt het maatschappelijk zeer belangrijke beroep van bedrijfsrevisor voortdurend versterkt”.

Lees de volledige mededeling van het CTR

 

Gerelateerd

Jaarverslag 2022 van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Overzicht van de administratieve verplichtingen van de bedrijfsrevisoren voor het IBR en het CTR inzake de bijdrage in de werkingskosten van het IBR

Christophe D'hondt, diensthoofd IT & Boekhouding IBR

Het College publiceert de leidraad voor de kwaliteitscontrole 2023