21 april 2021

Logo-CTR-no-text

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) lanceerde eind 2020 voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en andere inspectieopdrachten bij de bedrijfsrevisoren  die  geen  controleopdrachten uitvoeren bij organisaties van openbaar belang (de “niet-OOB-bedrijfsrevisoren”). De reactie was duidelijk positief: alle 53 deelnemers zijn op 6 april 2021 geselecteerd als inspecteur, een stijging met 40 % ten opzichte van de vorige campagne in 2018.

Doordat ook meer Franstalige bedrijfsrevisoren zich kandidaat hebben gesteld, is er nu ook een taalevenwicht dat min of meer overeenstemt met de taalrol van de uit te voeren inspecties (60,4 % Nederlandstalige kandidaten tegenover 39,6 % Franstalige kandidaten).

Het CTR waardeert de samenwerking met de inspecteurs en dankt allen die hebben ingetekend op de overheidsopdracht:

“Alle geselecteerde inspecteurs zullen positief  bijdragen aan het toezicht  door het College in het  algemeen belang. Zo wordt het maatschappelijk zeer belangrijke beroep van bedrijfsrevisor voortdurend versterkt”.

Lees de volledige mededeling van het CTR

 

Gerelateerd

Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor