1 februari 2021

Bron: FOD Financiën - 28 januari 2021

Sinds 4 januari 2021 is het mogelijk om informatie inzake constructies in het kader van DAC6 te melden via het MyMinfin DAC 6-portaal van de FOD Financiën.

Na de publicatie van het elektronisch formaat op 25 september 2020, werden op 23 november 2020 een bijhorende handleiding en validatieregels gepubliceerd door de administratie.
Ook werd op 23 december 2020 een xml-tool beschikbaar gesteld, waardoor een meldingsplichtige een ingevuld elektronisch formaat kan maken, zodat de meldingsplichtigen zich al konden voorbereiden op de aankomende rapportering.  Ten slotte werd op 4 januari 2021 het portaal opengesteld voor het uitvoeren van de effectieve meldingen.

Omwille van eventuele moeilijkheden in communicatie tussen de meldingsplichtigen en de relevante belastingplichtigen tijdens deze opstartfase (omwille van de huidige gezondheidscrisis) zal de administratie voor constructies die in de loop van de maanden januari en februari 2021 moeten worden gerapporteerd, een administratieve tolerantie toepassen door het verlenen van een uitstel tot en met 28 februari 2021. De voorziene sancties voor niet-tijdige indiening zullen tijdens deze periode niet worden toegepast.

Gerelateerd