9 mei 2014

 

Naar aanleiding van de Dag van het Vrije Beroep op 6 mei ondertekenden de Federatie Vrije Beroepen, het Agentschap Ondernemen, het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren een samenwerkingsprotocol.De finaliteit van dit protocolakkoord is om door middel van een wisselwerking/samenwerking tussen de drie economische instituten en het Agentschap Ondernemen - en dit via de Federatie Vrije Beroepen - de kwaliteit en de capaciteit van de adviesverlening van economische beroepen aan ondernemingen te versterken.

Het informeren van de economische beroepsbeoefenaars (vanaf de stagejaren en verder gedurende de permanente vorming), het tot stand brengen van een permanent overleg tussen de partners binnen dit protocol, het betrekken van de economische instituten bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven van het AO, enz.., lijken de geëigende middelen hiertoe. De economische beroepen hebben immers als vertrouwenspersonen van de ondernemingen een uitgesproken signaalfunctie.

Gerelateerd