15 juli 2015

Traditioneel wordt de toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor gesitueerd in de private en non-profit sector. Door het evalueren en het geven van zijn oordeel over de kwaliteit van (niet-)financiële informatie, zorgt de bedrijfsrevisor voor meer vertrouwen.

Diezelfde beginselen van deugdelijk bestuur, transparantie en kwaliteit van de financiële overzichten gelden des te meer voor overheden, onder meer omdat ze met belastinggeld werken. Politici, overheden en belastingbetalers hebben behoefte aan transparantie en betrouwbare informatie. Juiste beslissingen zijn doorgaans gebaseerd op geverifieerde informatie en cijfers. De tussenkomst van de bedrijfsrevisor via een externe financiële audit biedt voor de overheden een kwaliteitswaarborg, helpt hen bij hun beleidsbeslissingen en laat hen middels een aanvullende, ondersteunende overwegend financieel georiënteerde performantie-audit toe om beter en kostenefficiënter te werken, zonder evenwel afbreuk te doen aan de wettelijke bevoegdheden van het Rekenhof.

Om de overheden in ons land kennis te laten maken met de toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor, heeft de Commissie Publieke Sector van het IBR een brochure samengesteld.

Gerelateerd

25 oktober 2022: Dag van de Publieke Sector

Je bent trots op je beroep als bedrijfsrevisor en je wil graag een officiële erkenning? Word laureaat/laureate van de arbeid! Deadline inschrijving verlengd tot 31/3/2022

Eerste editie van de 'Dag van de publieke sector'

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist