21 juni 2017

De Jongerenraad is een netwerk waar  jonge bedrijfsrevisoren (tot 37 jaar) en stagiairs hun ervaringen delen, hun mening uiten en bijdragen aan de uitoefening van het beroep en de stage van bedrijfsrevisor. De Jongerenraad, samengesteld uit 20 leden, vertolkt de stem van de jonge generatie en formuleert via haar adviesfunctie aanbevelingen aan de Raad en de Algemene Vergadering van het IBR.

Tijdens de Algemene Vergadering van 28 april en de strategische raad van 15-16 juni 2017 formuleerde de Jongerenraad enkele initiatieven rond:

  • De promotie van het beroep en branding van de titel;
  • Het verbeteren van de contacten met de onderwijsinstellingen;
  • Het aantrekkelijker maken van de stage;
  • Het optimaliseren van de vorming door deze te laten aansluiten op de nieuwe uitdagingen van het beroep;
  • Het verzekeren van een permanente dialoog met de nieuwe toezichtsautoriteit, het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Ben je ook een jonge bedrijfsrevisor of stagiair en wil je je ideeën aan de Jongerenraad kenbaar maken? Stuur dan een mailtje naar youth@ibr-ire.be.

Gerelateerd