19 april 2016

Gelieve via deze link een correctie te vinden van de twee Franstalige bijlagen bij omzendbrief 2016/03 inzake de toepassing van de ISA’s en de ISRE’s en praktische nota’s met betrekking tot de uitvoering van bepaalde bijzondere opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Gerelateerd